Vraag & Antwoord

Kan ik een proefles volgen?

Er wordt altijd gestart met een proefles. De proefles duurt net als een gewone les 45 minuten en is bedoeld om kennis te maken met het instrument en de lesgever. Het volgen van een proefles is vrijblijvend en mogelijk voor zang, drums, piano en gitaar. De kosten voor een proefles bedragen voor een privéles €20,00 en voor een duoles €25,00  (< 21 jaar).

Vanaf welke leeftijd kan er les worden genomen bij Studentsound?

Vanaf 6 jaar oud. Er zit geen maximum leeftijd aan het nemen van les bij Studentsound.

Hoelang duurt het voordat ik muziekles krijg en is er een wachtlijst?

Wij kunnen geen indicatie geven van de wachttijd, dit komt doordat wij geografisch en op basis van het gekozen instrument koppelen. Dit betekent dat er niet altijd direct een koppeling met een lesgever in de buurt kan worden gemaakt. Wij doen ons best om elke leerling te koppelen.

Hoelang duurt een duo of priveles?

Zowel een priveles als een duoles duurt 45 minuten. Wij bieden geen lessen aan van bijv. 20 of 30 minuten.

Hoelang is mijn lespakket geldig?

Het lespakket is 365 dagen na aanschaf geldig.

Wat gebeurt er als de les niet door kan gaan?

In geval van ziekte of een andere reden waarom een les onverhoopt niet door kan gaan, dient de leerling zich 48 uur voor aanvang van de muziekles af te melden bij de docent en dient een vervangende les te worden ingepland. Gebeurt dit niet, dan wordt de les in rekening gebracht aan de klant.

Ik ben (nog) niet in het bezit van het instrument, kan ik het bij jullie huren?

Helaas verhuren wij geen instrumenten, in sommige gevallen kan de docent(e) de eerste lessen voorzien in het instrument (zoals bij gitaar), maar er wordt in principe verwacht dat de leerling zelf in het bezit is van het instrument.

Waarom zijn de tarieven voor leerlingen > 21 jaar niet vrijgesteld van btw?

Onderwijs in muziek aan personen jonger dan 21 jaar is wettelijk vrijgesteld van 21% btw. Wij kunnen de lestarieven > 21 jaar dus niet vrijstellen van btw, omdat dit wettelijk geregeld is. Als peildatum geldt de leeftijd van de leerling op het moment waarop de muziekles begint. Als de leerling in de loop van de lesperiode 21 jaar wordt, loopt de vrijstelling door.

Hoe werkt het volgen van duoles?

Wij bieden zowel privéles als duolessen. De lestijd bedraagt 45 minuten, wanneer het niveauverschil tussen de twee leerlingen groot is, adviseren wij veelal om de les op te delen. Het is ook mogelijk om tegelijkertijd muziekles te volgen, dit gebeurt vaak als het niveauverschil klein is. Het hangt ook af van de concentratie en spanningsboog van leerlingen, zo is voor wat jongere leerlingen 45 minuten lestijd vaak meer dan genoeg. Wanneer u de voorkeur geeft aan een langere lestijd kunt u kiezen voor twee aparte privélessen van 45 minuten, deze kunnen na elkaar worden gepland.

Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van de docenten?

Onze lesgevers hebben minimaal 5 jaar relevante ervaring in het bespelen van het instrument en volgen daarbij vaak een muziek gerelateerde opleiding.

Word ik geacht het lesboek aan te schaffen?

Het is niet verplicht om het lesboek aan te schaffen, maar zeker voor beginners is het wel aan te raden. Zo kan er ook zonder de lesgever geoefend worden. U kunt er dus voor kiezen om het lesboek aan te schaffen, deze kunt u online vinden of in een muziekwinkel.

Geven jullie alleen les aan beginners of kan ik me ook aanmelden als ik al ervaring heb?

Studentsound geeft iedereen muziekles, ongeacht of je al ervaring hebt of beginnend bent. Wij zullen hier rekening mee houden bij het maken van de koppeling tussen leerling en docent(e).

Lopen de lessen door in de (school)vakanties?

U kunt de lesdata en tijd flexibel inplannen met de lesgever, dit betekent dat de lessen door kunnen gaan in de (school)vakanties.

Contact opnemen

Heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact met ons opnemen door ons een bericht te sturen via onderstaand formulier. Ook kunt u mailen naar info@studentsound.nl.